لیست دوره ها

اتمام ثبت نام


دوره پیاده سازی

پیاده‌سازی راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری

در این دوره توانایی ابراز خود، راهبری و گسترش ظرفیت طبیعی برای راهبری و همچنین تفاوتی که می‌توانیم در مقیاسی وسیع ایجاد کنیم را تجربه خواهیم نمود. این دوره آنلاین است و طی هشت جلسه شامل جلسات با مربی و تمرینات طبقه بندی شده برگزار می‌شود. پیش نیاز این دوره، شرکت در دوره کشف و توسعه راهبری است.

مشاهده دوره

تکمیل شده 0%
مرحله 0/154


در حال ثبت نام


میشن کنترل

دوره میشن کنترل، رویکردی نوین در افزایش عملکرد و بهره‌وری است، که با کاهش استرس و فشار موجب افزایش چشمگیری در بهره‌وری و اثربخشی شما می‌شود. در این دوره شش ابزار به شما ارائه می‌شود تا تمام آنچه انجام می‌دهید و انجام نمی‌دهید را مدیریت کنید و در نتیجه بر آنچه مقابلتان قرار دارد تمرکز کرده و تمام خلاقیت و توانایی خود را بکار بگیرید.

مشاهده دوره

تکمیل شده 0%
مرحله 0/46


در حال ثبت نام


دوره کشف

کشف و توسعه راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری (دوره آنلاین)

این دوره بر پایه یک مدل هستی‌شناختی/پدیده‌شناختی بنا شده تا شما به طور طبیعی راهبر باشید و عملکرد موثر راهبری ابراز طبیعی خودتان باشد. «ابراز طبیعی خودتان»، نوع بودن و عملکردی است که در هر موقعیت راهبری، یک پاسخ طبیعی، شهودی و موثر به چیزی است که فرد با آن سر و کار دارد.

مشاهده دوره

تکمیل شده 0%
مرحله 0/49What Our Students Have to Say

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jack Brownn
From London, UK

Facilitation From a Different Dimension